Floks-pyatnistyj-ili-piramidalnyj

sort-floks-stolonosnyj-1
floks-gibrid-Karolinskij-1

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ